Home

Sekretesspolicy

L.SE.MKT.02.2018.3245
Bayer AB, Box 606, 169 26 Solna, tel 08-580 223 00.
Nasonex OTC marknadsförs och distribueras av Bayer AB, för kontakt 08 580 223 00.
Lokalt ombud för Nasonex är Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB, för kontakt 08 578 135 00
Allmänna användningsvillkor - Sekretesspolicy - Imprint - Kontakt
Copyright © Bayer AB